Priser og Betaling

Hvad bruges annoncebudgettet på?

Hele dit annoncebudget bruges ubeskåret på at annoncere for din virksomhed gennem Google AdWords.
Vi tager ikke nogen form for betaling eller gebyr afhængig af, hvor meget du bruger på AdWords-annoncering.
Dette er vigtigt for dig og betyder, at vi kan rådgive dig uden at have en økonomisk interesse i, om du bruger f.eks. 1.000 eller 10.000 om måneden på AdWords.

Hvordan betaler jeg for Maguru?

Maguru betales månedsvis forud. Vi stiller krav om at månedlige abonnementsbetalinger tilmeldes betalingsservice, ganske enkelt, fordi den lave pris kræver, at vi holder omkostninger til administration på et minimum. Tilmelding til betalingservice ændrer naturligvis ikke på dine muligheder for at opsige abonnementet med kort varsel.
Annonceforbruget faktureres aconto månedsvis forud. Har du et højt forbrug på AdWords, anbefaler vi, at du afregner direkte med Google. Vi hjælper selvfølgelig med opsætningen.
Din månedelige faktura vil således bestå af dit faste Maguru-abonnement samt et aconto beløb - til Google AdWords, med mindre din betaling for AdWords sker direkte til Google.

Har I nogle (skjulte) gebyrer?

Nej! Kun et rykkergebyr for ubetalte regninger på 100 kr. Gennemskuelige priser gør livet lettere for alle.

Hvordan opsiger jeg?

Du ringer eller skriver bare til os, så sørger vi for resten.
Dit abonnement kan altid opsiges med en måneds varsel, til udgangen af en måned. Da du faktureres månedsvist forud, vil det sige, at du altid skal betale yderligere én faktura fra opsigelsestidspunktet for at dække opsigelsesperioden. Herefter er du ude af aftalen
Besvarede denne artikel dit spørgsmål? Tak for din feedback Hov. Der opstod et problem med at sende din feedback. Prøv igen senere.

Stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os